Rzeczoznawcy Majątkowi

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw, ruchomości oraz w wycenie marki, patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na posiadane uprawnienia rzeczoznawców majątkowych, uprawnienia budowlane, sporządzamy również wyceny nakładów budowlanych, kosztorysy budowlane oraz wykonujemy ekspertyzy.
Nasz zespół posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe a w naszym portfolio mamy kilka tysięcy sporządzonych wycen nieruchomości oraz przedsiębiorstw.

Rzeczoznawca Majątkowy

Elżbieta Hołda

Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe od 2002 roku (nr uprawnień 3858). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości oraz mienia ruchomego.

Rzeczoznawca Majątkowy

Marek Wojtyna

Rzeczoznawca majątkowy, członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (Royal Institution of Chartered Surveyors ) z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Biegły Sądowy w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw, szacowania mienia ruchomego oraz kosztorysowania robót budowlano-montażowych.

Nasze Realizacje wycen

Kontakt

tel. 730 172 040

e-mail: elaholda@wp.pl
tel. 608-17-20-40

e-mail: m.wojtyna@epoczta.pl
tel. 502-034-278

Prześlij wiadomość