Rzeczoznawcy

Rzeczoznawca Majątkowy

Elżbieta Hołda

tel.: 608 172 040
e-mail: elaholda@wp.pl

Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe od 2002 roku (nr uprawnień 3858). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości oraz mienia ruchomego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom magisterski z wyróżnieniem. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem magistra.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości wraz z uzyskaniem uprawnień Rzeczoznawcy Majątkowego. Ukończyła Studium Języków Obcych i zdała egzaminy państwowy TELC stopnia B z języka włoskiego.

Absolwentka Studiów dziennych doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 obroniła tytuł doktora za rozprawą napisaną pod kierunkiem dziekana Prawa i Administracji prof. dr hab. Tadeusza Włudyki. Od kilkunastu lat pracuje jako rzeczoznawca majątkowych przy wycenie nieruchomości, wycenie nakładów budowlanych oraz wycenie mienia ruchomego, zajmuje się nieruchomościami o skomplikowanym stanie prawnym.

Jest autorką ponad tysiąca opinii sporządzonych na zlecenie sądów, banków, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Rzeczoznawca Majątkowy

Marek Wojtyna

tel.: 502 034 278
e-mail: m.wojtyna@epoczta.pl

Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe od 2002 roku (nr uprawnień 3832). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw oraz szacowania mienia ruchomego.

Absolwent Politechniki Krakowskiej z tytułem mgr inż. budownictwa. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z tytułem inżyniera geodety. Ukończył dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości (Politechnika Krakowska).

Ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Metody Wyceny Spółki Kapitałowej”. Tematem pracy dyplomowej była wycena spółki giełdowej Budimex S.A.

Ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie”. Tematem pracy dyplomowej był ekonometryczny model wyceny lokali mieszkalnych w centrum Krakowa.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Przez ponad cztery lata pracował w angielskich firmach konsultingowych Day @ Johnson i EC Harris i specjalizował się w nadzorze kosztów budowy na inwestycjach budowlanych prowadzonych przez zachodnich inwestorów. Posiada zdany egzamin z języka angielskiego na poziomie CAE.

Jest autorem ponad tysiąca opinii sporządzonych na zlecenie sądów, banków, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Kontakt

tel./fax: (12) 294 12 46

 

e-mail: elaholda@wp.pl
tel. 608-17-20-40

e-mail: m.wojtyna@epoczta.pl
tel. 502-034-278