Wyceny

Wycena nieruchomości

Sporządziliśmy już kilka tysięcy wycen i mamy wieloletnie doświadczenie w wycenie praktycznie wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym między innymi:

• budynki biurowe
• magazyny
• hotele
• szpitale
• stacje paliw
• biblioteki uniwersyteckie
• budynki administracji publicznej
• grunty pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową.

Określamy wartość nieruchomości między innymi dla celów zabezpieczenia kredytu, postępowania sądowego, postępowania skarbowo – podatkowego, sprawozdań finansowych, aportów i przekształceń własnościowych, kupna – sprzedaży, rozliczenia nakładów na nieruchomości.

Wycena przedsiębiorstwa

W procesie wyceny przedsiębiorstwa wykorzystujemy doświadczenie gromadzone przez nas od 2005 r. Dzięki niemu potrafimy lepiej zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na wartość rynkową wycenianego podmiotu. Do każdej wyceny przedsiębiorstwa podchodzimy w sposób indywidualny, mając świadomość, że każde przedsiębiorstwo jest unikalne, posiada różne aktywa i różną skalę działalności. Cel wyceny przedsiębiorstwa wpływa na dobór metodologii oraz podejścia do każdej z realizowanych przez nas analiz. Sporządzamy wyceny przedsiębiorstwa między innymi dla celów:

• postępowania sądowego
• zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa
• połączenia i podziału przedsiębiorstwa
• przekształcenia i zmiany formy prawnej
• wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki kapitałowej

Wiedza na temat wartości przedsiębiorstwa jest kluczowa do podjęcia szeregu decyzji o znaczeniu strategicznym. Pomagamy właścicielom, zarządom oraz pozostałym interesariuszom poznać wartość przedsiębiorstwa oraz główne determinanty które ją budują.

Wycena marki i znaku towarowego

Marka pozwala klientowi identyfikować się z firmą oraz umożliwia wyróżnienie się na tle mocnej konkurencji, jak i na ustalenie wyższej marży na swoich produktach. Marka stanowi jeden z podstawowych składników budowy wartości przedsiębiorstwa i stanowi znaczącą część jego wartości. Właściwe zaprojektowanie i rozwijanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez markę daje możliwość zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Wartość znaku towarowego (marki) to finansowe odzwierciedlenie dodatkowych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa poprzez oznaczanie produktów danym znakiem.

Wycenę marki i znaku towarowego dokonujemy najczęściej dla następujących celów:

• ustalenia ceny transakcji kupna – sprzedaży znaku towarowego lub przedsiębiorstwa dysponującego znakiem towarowym
• sprzedaży umów licencyjnych, np. odnoszących się do korzystania z określonych praw do znaku,
• wniesienia znaku towarowego aportem, w tym również wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy,
• oszacowania wartości marki jako zabezpieczenia zaciąganego kredytu,
• optymalizacji bilansowo-podatkowej,
• przekształceniach formy prawnej,
• ocenie efektów działań marketingowych ponoszonych na wzmocnienie pozycji marki.

Wycena środków technicznych

Oferujemy usługi w zakresie wyceny maszyn, urządzeń, linii technologicznych, pojazdów, wyposażenia biurowego oraz urządzeń trwale związanych z gruntem.

Wyceny środków technicznych dokonujemy między innymi dla potrzeb:

• wycen majątkowych przedsiębiorstw;
• wniesienia aportem;
• sprawozdawczości finansowej.

Kontakt

tel. 730 172 040

 

e-mail: elaholda@wp.pl
tel. 608-17-20-40

e-mail: m.wojtyna@epoczta.pl
tel. 502-034-278